Om oss

Djup Psykologtjenester

OM OSS

Vi er utdannet fra Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og har begge arbeidet klinisk både med barn, voksne og par. Behandlingsmetodene vi benytter vil avhenge av pasientens behov og ønsker, samt terapeutens kliniske vurdering. Vi anvender kognitiv terapi, atferdsterapi, mindfullness og metakognitiv terapi, samt psykodynamisk og relasjonell tenkning. Begge er sertifiserte terapeuter innen traumebehandlingsmetoden EMDR, og har en rekke kurs innen traumefeltet. Oppfølgingsbehov vurderes i samråd med klienten, både med hensyn til hyppighet og varighet.

 

Psykolog Erlend Wittrup Djup er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Han har bred erfaring som klinisk psykolog i privat praksis, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Han har i flere år arbeidet med stress og utbrenthet gjennom "Raskere Tilbake", og har siden arbeidet ved DPS døgnenheter, samt DPS poliklinikk. I tillegg til klinisk praksis har han arbeidet som sakkyndig psykolog, og med foredragsvirksomhet om ulike tema som stress, traumer, ledelse og krisehåndtering.

 

Heidi Wittrup Djup er utdannet psykolog og spesialist innen samfunns- og allmennpsykologi med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun er særlig opptatt av barns omsorgsbetingelser og rettigheter, samt hvordan system- og tjenesteutvikling kan gi forebyggende og helsefremmende effekter i samfunnet.

 

Hun er oppnevnt som medlem i Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (MRU), som blant annet arbeider for å sikre grunnleggende rettigheter for barn og sårbare grupper, herunder asylsøkere, enslige mindreårige og personer med psykiske lidelser. Hun er også Norsk psykologforenings representant i den europeiske føderasjonen av psykologer (EFPAs Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology).

 

Som medlem i det nordiske forskningsnettverket Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS), er hun involvert i et forskningsprosjekt vedrørende barn, resiliensfaktorer og naturkatastrofer.

 

Djup arbeider klinisk med oppfølging etter sorg og traumer, samt som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenester. Hun gir veiledning og undervisning til ansatte og frivillige innen helse- og sosialtjenestene.

 

Hun arbeider til daglig ved Senter for Kriseberedskap (tidligere Senter for krisepsykologi).

 

Vi er medlem av Norsk psykologforening og er begge sertifiserte EuroPsy-psykologer. Vi arbeider i henhold til lov om helsepersonell og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

 

Ved siden av vår kliniske praksis, har vi også kapasitet til foredragsvirksomhet og barnesakkyndig arbeid. Ta kontakt for mer informasjon.

Vi tar imot nye henvendelser fortløpende og gir tilbakemelding innen kort tid.

 

INGEN HENVISNING

Du trenger ingen henvisning. Ta kontakt for timeavtale.

 

ADRESSE

Bønesberget 72

5153 Bergen

 

 

+47 900 27 883

info@wittrupdjup.com

Copyright © All Rights Reserved