Tjenester

Djup Psykologtjenester

TJENESTER

  • Individuell behandling:

- Stressmestring, utbrenthet og søvnvansker

- Livsstilsendring, motivasjons- og endringsarbeid

- Vansker i relasjon til familie, venner eller kolleger

- Angst og depresjon

- Traumer, sorg og kriser

 

  • Parterapi:

- Samlivsvansker

- Kommunikasjon

 

  • Sakkyndig arbeid etter lov om barnevern

 

  • Foredragsvirksomhet:

- Traumer og psykiske lidelser

- Organisasjonsutvikling og ledelse

- Egenomsorg og stressmestring

 

  • Veiledning:

- Veiledning av studenter, ansatte og ledere

 

Vi tar imot nye henvendelser fortløpende og gir tilbakemelding innen kort tid.

 

INGEN HENVISNING

Du trenger ingen henvisning. Ta kontakt for timeavtale.

 

ADRESSE

Bønesberget 72

5153 Bergen

 

 

+47 900 27 883

info@wittrupdjup.com

Copyright © All Rights Reserved